Má vlast v srdci Evropy – Poznej ji a chraň

Autor: Má vlast <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 22. 03. 2016

Logo soutěže MÁ VLAST V SRDCI EVROPYSoutěž „Má vlast v srdci Evropy – Poznej ji a chraň“ má sice dlouhý název, ale vzdor tomu je ušitá přímo na tělo organizacím dětí a mládeže.

Už nejmladší členové se mohou zúčastnit některých soutěžních kategorií: mohou třeba zjišťovat stav zanedbávaných a opomíjených památek, seznámit se s dějinami určité památky či místa, anebo dokonce začít pečovat o nějaký pomníček, kříž, kapličku či jinou malou stavbu.

Soutěž je určena nejen jednotlivcům, ale i kolektivům, které v soutěžních podmínkách najdou zajímavé možnosti k obohacení programu celého oddílového roku nebo tábora. Jsou tu i další možnosti, jako obnova lidových zvyků, slavností či jiných tradic, zpracování krajových vlastivědných poznatků, vytváření naučných stezek, navazování zahraniční spolupráce při obnově nebo prezentaci tradic a památek apod.

Soutěž vyhlašuje již tradičně Památková komora ČR spolu s Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) a dalšími subjekty.

Soutěžit mohou jednotlivci nebo oddíly, bližší podrobnosti o aktuálním ročníku soutěže a jednotlivých kategoriích najdete na stránce www.adam.cz/mavlast nebo www.pamatkovakomora.cz v sekci Aktuality. Na těchto odkazech je také možno stáhnout si přihlášku.

#mavlast